05 September 2010

SIAPAKAH GOLONGAN MUNAFIK ?

26 RAMADHAN 1431

MUNAFIK ! ORANG YANG MENGAKU ISLAM TETAPI MENENTANG HUKUM-HUKUM ALLLAH SWT DALAM AL-QURAN SAMADA SECARA TERSEMBUNYI ATAU TERANG-TERANGAN !

Sabda Rasulullah s.a.w yang bermaksud : “Ada empat perkara, sesiapa yang melakukannya maka ia adalah seorang munafik tulen. Sesiapa yang melakukan satu daripada empat perkara itu, maka ia mempunyai salah satu daripada sifat munafik, hingga dia meninggalkannya. (Empat sifat itu ialah) apabila dipercayai ia khianat, apabila bercakap ia berdusta, apabila berjanji ia mungkir dan apabila bertengkar ia mengenepikan kebenaran (menegakkan benang basah )”. (Riwayat Ahmad)

Amanah bermaksud tanggungjawab yang diterima oleh seseorang yang kepadanya diberikan kepercayaan bahawa ia dapat melaksanakannya sebagaimana yang dituntut tanpa mengabaikannya. Amanah meliputi berbagai-bagai aspek seperti amanah tehadap Allah dan Rasul-Nya, amanah terhadap diri sendiri dan amanah terhadap masyarakat dan perkhidmatan. Monopoli kuasa dan tanggungjawab yang luas di tangan seseorang akan menyebabkan kuasa itu tidak berkesan dan tanggungjawab tidak dapat dijalankan. Oleh itu sesuatu tugas itu hendaklah diamanahkan kepada mereka yang layak dan mampu melaksanakannya di mana ia memiliki ciri-ciri amanah, kepakaran dan ketakwaan. Tidak amanah adalah satu tanda munafik. Akibatnya seseorang itu tidak lagi dipercayai oleh masyarakat disebabkan sifat khianat yang telah dilakukannya terhadap sesuatu tanggungjawab yang dipertanggungjawabkan ke atas dirinya.

INGATLAH ! ALLAH SWT Maha Mengetahui apa sahaja yang tersembunyi dalam hati-hati kamu, walaupun di mulut mengatakan beriman kepada ALLAH SWT tetapi sebenarnya kamu hanya berpura-pura ! Kamu boleh menipu manusia tetapi kamu sesekali tidak dapat menipu diri kamu sendiri dan ALLAH SWT ! Wahai manusia MUNAFIK !